Passeig Migdia, 1 | Palafrugell 17200

Cursos per a empreses

El servei d’idiomes de Dinàmica 3 pretén millorar la formació dels treballadors en actiu que estiguin interessats o que necessitin l’aprenentatge de les llengües esmentades per a motius laborals.

Els cursos d’idiomes s’estructuren a través d’un pla d’estudis que promou la dinàmica durant les classes i la participació constant dels alumnes per a què se sentin motivats durant les sessions i vagin augmentant el seu nivell de coneixements de l’idioma a estudiar.

 

OFERIM UNA GESTIÓ INTEGRAL DEL CURS QUE INCLOU:

 

1. PROVA DE NIVELL I ANÀLISIS DE LES NECESSITATS FORMATIVES

Anàlisis previ de la situació i estudi del nivell de la llengua dels treballadors de l’empresa. D’aquesta manera es presenta el pla de formació més adequat, optimitzant els costos de formació.

2. PLANIFICACIÓ INICIAL DE LES ACCIONS FORMATIVES

Organització general dels recursos materials necessaris pel desenvolupament dels cursos i elaboració d’un programa d’estudis a mida a partir dels objectius formatius definits, que inclou: la planificació de les classes, els tempos, els recursos humans, materials i econòmics i el control de qualitat.

3. IMPARTICIÓ, SEGUIMENT I GESTIÓ DEL CURS

Durant el curs, es duran a terme reunions de seguiment entre el professorat i l’equip directiu per seguir de ben a prop la formació, a més de gestionar l’assistència, els controls de progrés i els qüestionaris d’opinió. Així assegurem una qualitat òptima de l’ensenyament i la gestió.

4. AVALUACIÓ I VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ

Es valora l’aprenentatge durant el curs a través d’un sistema d’avaluació contínua, per assegurar el progrés i qualitat de la formació de cada alumne. Al final de la formació, es realitzen unes memòries de tractament estadístic.