Passeig Migdia, 1 | Palafrugell 17200

Anglès i francès a les escoles

Dinàmica 3 és una escola que, a banda d’oferir cursos d’idiomes, també es dedica a realitzar classes d’anglès i francès a les escoles amb una metodologia de treball diferent, un mètode pedagògic específic i programacions pròpies. Col·laborem amb els centres educatius impulsant la formació integral dels alumnes, tot complementant les habilitats adquirides i els continguts treballats durant l’horari escolar.

Comptem amb professors especialitzats que reben formació contínua i treballem constantment per adaptar-nos a les noves necessitats educatives dels alumnes i de les famílies. Gràcies a aquesta tasca i a la nostra experiència en aquest camp, els alumnes tant d’educació infantil com de primària i E.S.O. gaudeixen d’aquestes activitats extraescolars d’anglès i francès.

El personal docent de Dinàmica 3 es trasllada a les Escoles Bressol, Centres d’Educació Primària i Instituts per oferir els serveis pertinents d’ensenyament de llengua anglesa i francesa. A aquestes activitats es podran inscriure alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO, amb continuïtat als cursos superiors.

Les classes d’anglès i francès a les escoles s’ofereixen des del primer dia d’inici de curs fins a l’últim. El curs 2018/2019 començarà el dia 12 de setembre i acabarà el 21 de juny, en horari de migdia o tarda. Ens adherim al calendari escolar.

Anglès (2 hores / setmana)

Després d’anys d’experiència, el nostre equip pedagògic ha desenvolupat un mètode d’ensenyament extraescolar per als nens i nenes d’educació infantil. Amb continguts pedagògics molt adequats i interessants per a aquestes edats i a través del joc, activitats cooperatives, cançons, contes i tallers, els alumnes es submergeixen en un espai en el qual poden aplicar l’anglès en el seu dia a dia.

És l’activitat perfecta perquè aprenguin l’anglès gairebé sense adonar-se’n!

Destinat a alumnes d’educació infantil de 3 a 6 anys.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espai necessari: Es requereix una aula dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Iniciar als alumnes en l’aprenentatge de la llengua anglesa.
 • Afavorir el desenvolupament cognitiu, psicomotor, afectivo-social i relacional dels petits mitjançant el joc i activitats lúdiques en anglès.
 • Fomentar l’interès, curiositat i gust per l’idioma.
 • Potenciar la seva imaginació i creativitat.
 • Comprendre missatges senzills relatius a les situacions quotidianes, expressats en la llengua anglesa.
 • Adquirir un aprenentatge significatiu que permeti extrapolar els coneixements adquirits a classe en la seva vida diària.
 • Conèixer i respectar cultures diferents a la seva pròpia.
 • Contribuir activament a reforçar projectes de bilingüisme.

A la nostra metodologia motivadora i lúdica de sempre li afegim continguts nous i actualitzats, adaptats a les necessitats de cada grup. Com a resultat, els alumnes amplien i reforcen els seus coneixements d’anglès en un ambient distingit en el qual practiquen les habilitats comunicatives orals i escrites.

Destinat a alumnes de primària de 6 a 12 anys.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espais necessaris: Es requereix una classe dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Ampliar el coneixement de noves paraules i vocabulari.
 • Comprendre textos orals i escrits senzills relatius a objectes, situacions i esdeveniments.
 • Establir relacions entre el significant i el significat, la pronunciació i la representació gràfica d’algunes paraules i oracions senzilles de la llengua anglesa i francesa, així com reconèixer aspectes sonors, rítmics i d’entonació característica d’aquesta.
 • Utilitzar de manera oral la llengua anglesa per a comunicar-se amb el professor i amb els altres estudiants en les activitats habituals de classe i en les situacions de comunicació creades per a aquest objectiu, atenent a les normes bàsiques de la comunicació interpersonal i adoptant una actitud respectuosa cap a les aportacions dels altres.
 • Reconèixer i apreciar el valor comunicatiu de la llengua anglesa i la pròpia capacitat per a aprendre a utilitzar-la, mostrant una actitud de comprensió i respecte cap a altres llengües, cap als seus parlants i la seva cultura.

Gaudeix de la metodologia Flyers en grups reduïts per a alumnes més avançats.

L’atenció més personalitzada a cada alumne fa d’aquesta activitat un complement ideal per a aquells més exigents.

Destinat a alumnes de primària de 6 a 12 anys.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espais necessaris: Es requereix una classe dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Comprendre textos orals i escrits senzills relatius a objectes, situacions i esdeveniments.
 • Establir relacions entre el significant i el significat, la pronunciació i la representació gràfica d’algunes paraules i oracions senzilles de la llengua anglesa, així com reconèixer aspectes sonors, rítmics i d’entonació característica d’aquesta.
 • Utilitzar de manera oral la llengua anglesa per comunicar-se amb el professor i amb els altres estudiants en les activitats habituals de classe i en les situacions de comunicació creades per a aquest objectiu, atenent a les normes bàsiques de la comunicació interpersonal i adoptant una actitud respectuosa cap a les aportacions dels altres.
 • Reconèixer i apreciar el valor comunicatiu de la llengua anglesa i la pròpia capacitat per aprendre a utilitzar-la, mostrant una actitud de comprensió i respecte cap a altres llengües, cap als seus parlants i la seva cultura.

Som conscients que, cada vegada més, l’anglès és una matèria que va prenent força a les escoles i a la societat. Per aquesta raó, cada vegada és més important el fet de poder obtenir un títol oficial i universal.

Per aquest motiu considerem essencial oferir un curs especialitzat per complementar l’aprenentatge de l’escola i, alhora, aconseguir una titulació útil fora d’aquesta. L’aprenentatge estarà basat en la correcta comunicació, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Destinat a alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espais necessaris: Es requereix una classe dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Establir converses de temes quotidians.
 • Realitzar lectures i comprensions simples o d’articles de revistes.
 • Escriure cartes i realitzar una expressió escrita entenedora.
 • Adquirir un aprenentatge significatiu a través del joc i les activitats que puguin posar en pràctica a la seva vida diària.
 • Reconèixer i apreciar el valor comunicatiu de la llengua anglesa i la pròpia capacitat per a aprendre a utilitzar-la, mostrant una actitud de comprensió i respecte cap a altres llengües, cap als seus parlants i la seva cultura.
 • Utilitzar de manera oral la llengua anglesa per comunicar-se amb el professor i amb els altres estudiants en les activitats habituals de classe i en les situacions de comunicació creades per a aquest objectiu, atenent a les normes bàsiques de la comunicació interpersonal i adoptant una actitud respectuosa cap a les aportacions dels altres.

Per tal de tenir una continuïtat amb el grup anterior, oferim “Cambridge II” com una oportunitat per seguir ampliant coneixement i vocabulari de l’anglès. Treballarem lectures i textos, realitzarem converses en grup sobre una àmplia varietat de temes per poder donar el nostre punt de vista i també serà necessari seguir practicant l’expressió escrita.

Destinat a alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espais necessaris: Es requereix una classe dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Realitzar lectures i comprensions.
 • Seguir una conversa sobre una àmplia varietat de temes.
 • Donar el propi punt de vista sobre temes diversos explicant les avantatges i desavantatges.
 • Escriure cartes o redaccions tot realitzant una expressió escrita entenedora.
 • Adquirir un aprenentatge significatiu a través de les activitats que puguin posar en pràctica a la seva vida diària.
 • Reconèixer i apreciar el valor comunicatiu de la llengua anglesa i la pròpia capacitat per aprendre a utilitzar-la, mostrant una actitud de comprensió i respecte cap a altres llengües, cap als seus parlants i la seva cultura.
 • Entendre les idees principals de textos complexos.
 • Utilitzar de manera oral la llengua anglesa per comunicar-se amb el professor i amb els altres estudiants en les activitats habituals de classe i en les situacions de comunicació creades per a aquest objectiu, atenent a les normes bàsiques de la comunicació interpersonal i adoptant una actitud respectuosa cap a les aportacions dels altres.

Francès (2 hores / setmana)

Oferim classes de francès per iniciar als alumnes en l’aprenentatge d’aquest idioma durant dues hores a la setmana. A través de les activitats i els tallers es pretén despertar interès i motivació per a la llengua, així com animar als alumnes a la seva correcta pronúncia.

A través de jocs, activitats cooperatives, cançons, contes i tallers, els alumnes es submergeixen en un espai en el qual poden aplicar l’anglès en el seu dia a dia, amb continguts pedagògics molt adequats i interessants per a aquestes edats.

És l’activitat perfecta perquè aprenguin el francès gairebé sense adonar-se’n!

Destinat a alumnes de 1r fins a 6è de primària.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espais necessaris: Es requereix una classe dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Iniciar als alumnes en l’aprenentatge de la llengua francesa comprenent paraules i vocabulari senzill relatius a objectes, situacions i esdeveniments.
 • Afavorir el desenvolupament cognitiu, psicomotor, afectivo-social i relacional dels petits mitjançant el joc i activitats lúdiques en francès.
 • Fomentar l’interès, curiositat i gust per l’idioma tot potenciant la seva imaginació.
 • Comprendre missatges senzills relatius a les situacions quotidianes, expressats en la llengua francesa.
 • Adquirir un aprenentatge significatiu a través del joc i les activitats que puguin posar en pràctica a la seva vida diària.
 • Establir relacions entre el significant i el significat, la pronunciació i la representació gràfica d’algunes paraules i oracions senzilles de la llengua francesa.
 • Reconèixer aspectes sonors, rítmics i d’entonació característics del francès.
 • Utilitzar de manera oral la llengua francesa per comunicar-se amb el professor i amb els altres estudiants en les activitats habituals de classe i en les situacions de comunicació creades per a aquest objectiu, atenent a les normes bàsiques de la comunicació interpersonal i adoptant una actitud respectuosa cap a les aportacions dels altres.
 • Reconèixer i apreciar el valor comunicatiu de la llengua francesa i la pròpia capacitat per aprendre a utilitzar-la, mostrant una actitud de comprensió i respecte cap a altres llengües, cap als seus parlants i la seva cultura.

Amb l’inici de l’ESO, en moltes ocasions els alumnes han d’escollir una assignatura optativa, que en molts casos és el francès. En altres escoles o instituts aquesta és obligatòria durant tota la secundària. Per aquest motiu, creiem necessari oferir aquestes dues hores setmanals pels alumnes d’ESO.

Considerem que el món actual exigeix aprendre més d’una llengua estrangera, ja que si un alumne parla diverses llengües, multiplica les seves oportunitats en el mercat laboral, en el seu propi país i en l’àmbit internacional, adquireix una riquesa complementària i s’obre altres horitzons personals i professionals. Per aquests motius, el francès és una bona opció.

Destinat a alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espais necessaris: Es requereix una classe dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Repassar tot el contingut après fins ara de la llengua francesa.
 • Comprendre paraules i vocabulari comú i quotidià.
 • Iniciar i adquirir els diferents tipus de conjugacions verbals de la llengua francesa.
 • Establir converses de temes quotidians.
 • Realitzar lectures i comprensions simples o d’articles de revistes.
 • Escriure petits relats de manera entenedora.
 • Treballar la pronúncia.
 • Reconèixer i apreciar el valor comunicatiu de la llengua francesa i la pròpia capacitat per aprendre a utilitzar-la, mostrant una actitud de comprensió i respecte cap a altres llengües, cap als seus parlants i la seva cultura.
 • Utilitzar de manera oral la llengua francesa per comunicar-se amb el professor i amb els altres estudiants en les activitats habituals de classe i en les situacions de comunicació creades per a aquest objectiu, atenent a les normes bàsiques de la comunicació interpersonal i adoptant una actitud respectuosa cap a les aportacions dels altres.

Per poder tenir continuïtat amb el grup anterior “Pour continuer”, oferim aquest grup “J’ai parle” com a recurs per seguir treballant i practicant la llengua francesa al llarg dels cursos de 3r i 4t d’ESO. Tenim present que el nivell augmenta i, amb ell, la quantitat de contingut a treballar, així com la gramàtica i l’expressió tan oral com escrita.

Destinat a alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Horaris: L’horari de l’activitat és de 2 hores a la setmana.
Grups de mínim 4 i màxim 10 alumnes
Espais necessaris: Es requereix una classe dotada de taules, cadires i una pissarra.

OBJECTIUS

 • Repassar el contingut après fins ara de la llengua francesa.
 • Ampliar el coneixement de noves paraules i vocabulari comú i quotidià.
 • Seguir treballant els diferents tipus de conjugacions verbals de la llengua francesa.
 • Millorar les converses de temes quotidians.
 • Treballar i desenvolupar una correcta expressió escrita a l’hora de realitzar escrits i relats.
 • Aprofundir en la pronúncia de les paraules.
 • Reconèixer i apreciar el valor comunicatiu de la llengua francesa i la pròpia capacitat per aprendre a utilitzar-la, mostrant una actitud de comprensió i respecte cap a altres llengües, cap als seus parlants i la seva cultura.
 • Utilitzar de manera oral la llengua francesa per comunicar-se amb el professor i amb els altres estudiants en les activitats habituals de classe i en les situacions de comunicació creades per a aquest objectiu, atenent a les normes bàsiques de la comunicació interpersonal i adoptant una actitud respectuosa cap a les aportacions dels altres.