Passeig Migdia, 1 | Palafrugell 17200

Dinàmica 3. Escola d’idiomes.

Oferim cursos per a totes les edats.

Matrícula oberta pel curs 2018-2019.

Què és Dinàmica 3?

Dinàmica 3 és una escola d’idiomes creada per facilitar l’ensenyament i aprenentatge dels nostres alumnes en una nova llengua. Oferim espais totalment adaptats a les necessitats de cada estudiant amb cursos oficials, estades a l’estranger, acollides, la nostra ludoteca, etc.

Allò que pretenem és posar a l’abast les eines necessàries a cada alumne perquè els permeti arribar als seus objectius personals a través de grups reduïts de treball. D’aquesta manera aconseguim crear una atmosfera adient per a un bon aprenentatge i posterior posada en pràctica a la vida quotidiana.

Tenim una metodologia basada en tots els eixos pel que fa a l’aprenentatge d’un idioma i realitzem classes interactives per tal que l’alumne desenvolupi totes les parts de manera transversal i equilibrada.

dues-vies
playroom

Objectius principals

La nostra finalitat és la de donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes a l’hora d’aprendre un nou idioma. Per aquest motiu, realitzem proves de nivell per a orientar-los de la millor manera possible cap al curs al qual desitgin formar-se.

Com que l’objectiu principal és l’aprenentatge en la vida quotidiana i, per tant, aconseguir una immersió lingüística total, hem dissenyat uns espais concrets per poder-ho dur a terme.

Obrim portes a tothom, a partir dels 3 anys, tinguin el nivell que tinguin, organitzant les classes i la metodologia segons l’edat i el grau de coneixement

  • Comprensió oral: LISTENING
  • Expressió oral: SPEAKING
  • Comprensió lectora: READING
  • Expressió escrita: WRITING